Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Beperkte functies automatische sturing boezemwater

Innovatief
Print Email

Probleem

Gebrek aan informatie

Er is weinig informatie beschikbaar om de juiste acties te kunnen ondernemen.

Onvoorspelbare weersomstandigheden en het nastreven van aanpalende doelen (energie, waterkwaliteit) maken het sturen van oppervlaktewater in het boezemsysteem steeds moeilijker. Er wordt voornamelijk gestuurd op waterveiligheid. Energie en energiegebruik wordt niet in de sturing meegenomen.

Oplossing

Optimalisatie operationele automatische sturing boezemwater

Om slimmer om te gaan met onzekerheden in weersverwachtingen wordt onderzocht of het toepassen van het principe van ‘tree based optimalisation’ in de operationele automatische sturing van het boezemwater leidt tot proactief peilbeheer.
Eveneens wordt onderzocht welke bijdrage het toepassen van ‘gelaagde optimalisatie’ in de operationele automatische sturing levert aan het besparen van energie.

Voordelen

  • Door onzekerheden in weersverwachting in beschouwing te nemen kan worden voorkomen dat boezemwaterstanden in droge periodes te vaak en/of in te veel verlaagd omdat een verwachte bui niet valt, zodat zoet water langer kan worden vastgehouden.
  • Met de toepassing van nieuwe, geavanceerde sturingstechnieken wordt het operationele peilbeheer naar een hoger niveau getild.
  • Het minimaliseren van energie- en CO2 gebruik tijdens normale omstandigheden door het totale watersysteem te optimaliseren

Vergezicht

Doe meer met waterbeheer

Portefeuille

Waterveiligheid

WBP-doel (HDD)

Beheer - Beheer watersysteem

Kenmerken

  1. Thema Water en ICT
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Watertype Oppervlaktewater
  4. Project periode 1-3 jaar
  5. Project type Pilot
  6. Organisation Hoogheemraadschap van Delfland