Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Beperkte doorgang watergang door veenslib

Innovatief
Print Email

Probleem

Waterkwaliteit onvoldoende

De kwaliteit van het water is onvoldoende.

In de Loosdrechtse plassen is veel veenslib in het water aanwezig. Dit zorgt ervoor dat de er weinig zonlicht in het water kan doordringen, dit heeft een negatieve invloed op de waterkwaliteit. Het overtollige slib wordt met baggerwerkzaamheden uit het water verwijderd. Daarnaast zijn de legakkers in de omgeving aan een onderhoudsbeurt toe.

Oplossing

Legakkerherstel met slib uit de omgeving

Er wordt gebruik gemaakt van een nieuwe techniek die legakkerherstel combineert met baggerwerkzaamheden. Het overtollige veenslib in de plassen wordt gebruikt om de legakkers te herstellen. Op deze manier worden twee problemen gelijktijdig aangepakt.

Voordelen

  • Gebaggerd slib kan direct worden gebruikt en hoeft dus niet afgevoerd te worden, dit zorgt voor een reductie van CO2 uitstoot.
  • De leggakker wordt hersteld met enkel natuurlijk afbreekbare materialen.
  • De rietoevers geven de legakkers een natuurlijke uitstraling.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwantiteit
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Landelijk gebied, Natuurgebied, Merengebied
  4. Watertype Oppervlaktewater, Vaarwater
  5. Project periode 1-3 jaar

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2017