Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 
header Smart Flow Control

Beperkte berging op groene daken bij piekbuien

Innovatief
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Bij conventionele dakbegroeiingen en dakbestratingen varieert de hoeveelheid afstomend hemelwater per systeem. Wanneer zich een piekbui voordoet is de bergingscapaciteit vaak onvoldoende om al het hemelwater op te vangen en stroomt het vrijwel direct richting het hemelwaterafvoersysteem. Het is daarom lastig om de kwantiteit en intensiteit van het afstromend hemelwater te reguleren.

Oplossing

Smart Flow Control

De Smart Flow Control is een ICT-gestuurde klep die over de hemelwaterafvoer op het nieuwe of bestaande dak wordt geplaatst. Deze techniek maakt het mogelijk dat zowel de hoeveelheid hemelwater die op het dak kan worden geborgen als het moment en de snelheid waarmee het hemelwater van het dak afstroomt, kan worden gereguleerd. De Smart Flow Control omvat een bewegende klep met sensoren die wordt aangestuurd door een computer. Het systeem wordt geleverd in combinatie met dakbegroeiing en/of dakbestrating. Smart Flow Control functioneert op basis van de actuele bergingscapaciteit in combinatie met de lokale neerslagvoorspellingen en voorkomt dat er hemelwater wordt afgevoerd tijdens piekbuien.

Smart Flow Control

Voordelen

  • Grip op zowel de bergingscapaciteit als de afvoercapaciteit van dakbegroeiingen en dakbestratingen, waardoor de kans op hemelwateroverlast wordt gereduceerd.
  • Hemelwater wordt op het dak vastgehouden zolang er geen neerslag wordt voorspeld, waardoor de biodiversiteit en de luchtzuivering wordt gestimuleerd en de hittestress wordt gereduceerd.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwantiteit
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016