Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Beperkte benutting RWZI capaciteit

Innovatief
Print Email

Probleem

Inefficiënte werking RWZI

Het functioneren van de RWZI kan efficiënter.

Door een hoge concentratie cellulosevezels in het influent van een RWZI ontstaat er veel slib. De verwerking van zuiveringsslib kost veel energie en kan efficiënter.

Oplossing

Screencap

Bij Screencap worden fijnzeven gebruikt bij het zuiveringsproces van een RWZI (filtratie van influent). Hierbij worden vaste stoffen uit ruw afvalwater teruggewonnen op basis van deeltjesgrootte in plaats van op basis van dichtheid zoals bij een (voor)bezinktank.

www.screencap.eu

Voordelen

  • Het afgevangen zeefgoed heeft veel potentie voor hergebruik.
  • De fijnzeeftechnologie heeft geen invloed op de kwaliteit van het uiteindelijke effluent.
  • Het gebruik van deze fijnzeeftechnologie zorgt er voor dat de benodigde beluchtingsenergie met 15% afneemt, de slibproductie met 10% afneemt en de capaciteit van de RWZI met 10% toeneemt.

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Watertype Afvalwater
  4. Project periode 1-3 jaar