Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Beoordeling van klei voor dijken

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

In het ontwerp en de uitvoering van dijkversterkingsprojecten worden niet alle beschikbare en gevalideerde kennis over de toepassing van klei voor dijken gebruikt. Het technisch rapport 'Klei voor dijken' (1996) kan op een aantal punten geüpdatet worden. Deltares heeft deze inzichten verzameld en daarmee veertien aanbevelingen opgesteld.

Oplossing

Vier quick wins toepassen

Vier van de aanbevelingen worden als quick wins beschouwd die op korte termijn toegepast kunnen worden in de praktijk van uitvoeringsprojecten. De vier quick wins zijn uitgewerkt in teksten die in de aanbesteding van dijkversterkingsprojecten direct gebruikt kunnen worden.
 

Verzakking kleilaag in dijk

Voordelen

  • Meer partijen grond geschikt voor dijkbouw
  • Besparing van kosten en vervoer (milieu)
  • Minder onnodig gesleep met grond

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 8: Systeem compleet en gekwalificeerd
  3. Omgevingstype Landelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater