Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Beheer voorlanden voor normering waterveiligheid

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

Voor veel van de dijken in Friesland en Groningen liggen kwelders. Deze voorlanden hebben mogelijk een positief effect op de waterveiligheid. Het exacte effect is nog onbekend, daarnaast moeten er afspraken worden gemaakt met beheerpartijen als het voorland wordt meegenomen in de beoordeling.

Oplossing

Dijk met voorland

Een voorland is een gebied voor een dijk met een hoogte boven het waterniveau. In Friesland en Groningen bestaan deze voor grote delen uit kwelders waarbij de buitenrand NAP +1,0m is. Deze voorlanden verminderen o.a. de golfhoogte op de dijk. Onderzocht wordt in hoeverre dit de waterveiligheid beïnvloed, hoe dit optimaal beheerd kan worden en hoe dat kan worden meegenomen in de normering.

Dijk met voorland

Voordelen

  • Verminderen de golfhoogte op de dijk.
  • Dijken hoeven minder versterkt te worden.
  • Combineren van natuur en veiligheid.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 3: Experimenteel Proof of Concept
  3. Omgevingstype Kustgebied, Waddengebied
  4. Watertype Zeewater
  5. Project periode 1-3 jaar
  6. Organisation Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)