Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Beheer veenweidegebied lastig

Innovatief
Print Email

Probleem

Bodemdaling

Het verzakken van de bodem als gevolg van zetting of inklinking leidt tot overlast en/of schade.

Veenweidegebieden worden steeds lastiger om te beheren door bodemdaling, stijgende kosten en verschillende belangen.

Oplossing

RE:PEAT: Poldermodel 2.0

RE:PEAT is een serious game, ofwel een interactief simulatieprogramma, waarmee gebiedsontwikkelingen en maatregelen van veenweidegebieden in beeld gebracht kunnen worden en kosten en baten per stakeholder zichtbaar gemaakt kunnen worden. Deze kan worden gespeeld met 4 tot 25 deelnemers en is in te zetten op bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten.

Voordelen

 • Kwalitatief betere besluiten
 • Lage kosten
 • Vergroot waterbewustzijn
 • Opzet flexibel
 • Versnelt het proces

Klimaatadaptatiedoelen

 1. Bodemdaling beperken Ja

Kenmerken

 1. Thema Water en ICT
 2. Ontwikkelstadium 6: Demonstratie in relevante omgeving
 3. Omgevingstype Landelijk gebied, Agrarisch gebied, Natuurgebied
 4. Watertype Hemelwater, Grondwater, Oppervlaktewater
 5. Schaalniveau Regio
 6. Organisation Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016