Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Ammoniumoverschot in vergister

Innovatief
Print Email

Probleem

Niet gebruikte stoffen RWZI

Afvalwater bevat veel stoffen die niet, of niet optimaal, worden benut.

Vergistingsinstallaties kunnen problemen hebben door een te hoog ammoniumgehalte in de vergister. Ammonium is toxisch voor anaerobe bacteriën. Concentraties van meer dan 3.000 milligram per liter kunnen problemen veroorzaken.

Oplossing

Ammonia Recovery

Ammonia Recovery is een technologie waarmee het influent dat uit een vergister komt wordt gezuiverd. Ammonia en CO2 worden hiervan verwijderd. Deze 'schonere' waterstroom wordt dan toegevoegd aan het nieuwe influent die de vergister ingaat. Hierdoor wordt dit influent verdunt en wordt het percentage ammonia in de vergister verlaagd. Uit het ammonium dat wordt gewonnen wordt biobased ammonium kunstmest geproduceerd.

Voordelen

  • De ammonia wordt niet vernietigd maar teruggewonnen.
  • Er wordt veel energie bespaard omdat er minder reguliere kunstmest hoeft te worden geproduceerd.
  • Er is geen koolstofbron nodig voor denitrificatie.

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Watertype Afvalwater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016