Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Afvalwater scheiden

Innovatief
Print Email

Probleem

Niet gebruikte stoffen RWZI

Afvalwater bevat veel stoffen die niet, of niet optimaal, worden benut.

De huidige technologie van afvalwaterzuiveringen is gericht op verwijdering van stoffen door oxydatie en binding in het slib. Hierdoor gaan er veel grondstoffen verloren.

Oplossing

Forward Osmose

Forward Osmose is een technisch alternatief voor de huidige, vaak centrale, grootschalige zuiveringsystemen. Door Forward Osmose kan het afvalwater meer decentraal, bij de bron gescheiden worden in drie verschillende stromen; een energierijke, een nutriëntrijke en een demi-waterstroom. Deze stromen kunnen vervolgens lokaal worden ingezet: als energiebron, meststof en waterbron.

Voordelen

  • Bij dit proces komt er meststof vrij, dit kan gebruikt worden voor de landbouw.
  • Het is een makkelijk te implementeren technologie, vraagt weinig ruimte en is modulair op te bouwen.

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 4: Technologische validatie in laboratorium
  3. Watertype Afvalwater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016