Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Afnameverplichting

Bewezen
Print Email

Probleem

Inefficiënte werking RWZI

Het functioneren van de RWZI kan efficiënter.

Een RWZI heeft een afnameverplichting om aangeboden afvalwater af te nemen en te zuiveren. Soms is de capaciteit van de RWZI te laag om al het water op dat moment te zuiveren en kan het niet aan de afnameverplichting voldoen. 

Oplossing

Bufferzakken

Bufferzakken zijn modulaire, duurzame buffervoorzieningen voor RWZI's. Tijdens hoge regenweeraanvoer wordt het afvalwater hierin gebufferd. Het gebufferde water wordt later, bij voldoende verwerkingscapaciteit, naar de biologische zuivering teruggevoerd.

Voordelen

  • Door de modulaire bouw kan de buffer in volume worden aangepast.
  • De buffers zijn goedkoper dan de zuiveringsinstallatie, ofwel de capaciteit van de RWZI, te vergroten.
  • Hydraulische overbelasting wordt voorkomen en dat komt ten goede aan de effluentkwaliteit.

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Watertype Afvalwater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016