Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Afhankelijkheid fossiele brandstoffen

Innovatief
Print Email

Probleem

Afhankelijkheid fossiele brandstoffen

Er is een grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

De wereld is afhankelijk van de oprakende fossiele brandstoffen. Om ervoor te zorgen dat de klimaatverandering geen extremen aanneemt zullen er nieuwe alternatieven ontwikkeld moeten worden.

Oplossing

Slow Mill

De Slow Mill is een apparaat dat golfenergie omzet in elektrische energie. Het kan geplaatst worden op zee.

Slow Mill

Voordelen

  • De Slow Mill maakt gebruik van de op en neer én heen en weer gaande bewegingen van de golf. Hierdoor heeft het apparaat een hoog rendement.
  • Rondom het 10 m grote anker zal biodiversiteit ontstaan en kunnen vissen paaien.
  • De Slow Mill is lichtgewicht en haalt daarom een hoog rendement uit kleinere golven.
  • Golven worden gedempt waardoor minder zand suppletie nodig is en windparken beschermd worden.
  • Het kan flexibel ingezet worden op afgelegen locaties waar normaal gesproken iedere maand diesel naartoe moet worden gebracht, zoals boorplatformen.

Kenmerken

  1. Thema Water en energie
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Kustgebied
  4. Watertype Zeewater