Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Afhankelijkheid fossiele brandstoffen

Innovatief
Print Email

Probleem

Afhankelijkheid fossiele brandstoffen

Er is een grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Er zit een grote energiepotentiaal in oppervlaktewater en getijdenstromingen.

Oplossing

Getijdenturbines

Met getijdenturbines wordt energie opgewekt uit getijden. In de Oosterscheldekering zijn vijf turbines geplaatst met in totaal een vermogen van 1,2 megawatt, waarmee elektriciteit voor 1000 huishoudens wordt opgewekt.

Water en Energie

Voordelen

  • Goed te voorspellen hoeveel energie er gegenereerd wordt.
  • Turbines staan niet in het zicht.
  • Minder afhankelijkheid fossiele brandstoffen.

Kenmerken

  1. Thema Water en energie
  2. Ontwikkelstadium 6: Demonstratie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Kustgebied
  4. Watertype Oppervlaktewater, Zeewater
  5. Project periode 1-3 jaar