Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Afhankelijkheid fossiele brandstoffen

Innovatief
Print Email

Probleem

Afhankelijkheid fossiele brandstoffen

Er is een grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat hebben besloten om de uitstoot van fossiele brandstof te beperken.

Oplossing

Drijvende zonnepanelen

Momenteel wordt er een proef uitgevoerd met systemen van drijvende zonnepanelen op een locatie bestemd voor de berging van verontreinigde baggerspecie. Door de drijvende zonnepanelen krijgt het depot een potentiële extra functie als locatie voor duurzame energieopwekking.

Voordelen

  • Wekt ongeveer 20% meer energie op in vergelijking met zonnepanelen op een zonneweide
  • Mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik
  • Verplaatsbaar tegen lage kosten

Kenmerken

  1. Thema Water en energie
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Kustgebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 1-3 jaar