Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Achteruitgang van ecosystemen

Innovatief
Print Email

Probleem

Achteruitgang van de ruimtelijke kwaliteit

Door veel kunstmatige oplossingen gaat de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving achteruit.

De ontwikkeling van steden aan het water resulteert vaak in een achteruitgang van natuurlijke ecosystemen. Dit leidt tot een afname van de waterkwaliteit en de gezondheid van het aquatisch milieu. Vis broedplaatsen, een schuilplaats en voedselbron voor vissen, gaan hierbij verloren waardoor er minder mogelijkheden zijn voor aquatische organismen om zich te ontwikkelen.

Oplossing

De Biohut

De Biohut is een kunstmatige viskraamkamer die is te plaatsen rond havenstructuren zoals dokken, pontons of dijken. Door voedsel en beschutting aan jonge vissen te bieden, worden deze in staat gesteld om te overleven en op te groeien, tot ze groot genoeg zijn om zich bij de volwassen populatie aan te sluiten.

De Biohut verzorgt deze kraamkamerfunctie door een eenvoudig systeem met twee kooien. De binnenste kooi is gevuld met lege oesterschelpen waar algen en kleine kreeftachtigen kunnen hechten, wat een voedselbron is voor jonge vissen. De twee lege kooien eromheen beschermen de kleine vissen tegen grotere vissen doordat de maaswijdte van de kooi alleen toegang biedt voor kleine vissen.

Voordelen

  • Het proces is wetenschappelijk gevalideerd door verschillende onderzoeksprojecten.
  • Doordat de Biohut klein en flexibel is, is het eenvoudig aan te passen aan alle locaties. Momenteel zijn er al meer dan 1000 geïnstalleerd wereldwijd.
  • Naast de ecologische voordelen is de Biohut een goed middel om het publieke bewustzijn van mariene biodiversiteit te verhogen.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Kustgebied, Stedelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater, Zeewater
  5. Project periode 1-3 jaar