Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Achteruitgang van de ruimtelijke kwaliteit

Innovatief
Print Email

Probleem

Achteruitgang van de ruimtelijke kwaliteit

Door veel kunstmatige oplossingen gaat de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving achteruit.

Een van de kerntaken van waterschappen is peilbeheer van het oppervlaktewater. Om dit te bereiken zijn vaak onnatuurlijke barrières nodig.

Oplossing

Peilbeheer met vegetatiestuwen

Waterschap Roer en Overmaas heeft bij de herinrichting van de Pepinusbeek en de Putbeek gekozen voor vegetatiestuwen. De waterplanten in de beek zorgen voor opstuwing.

Peilbeheer  vegetatiestuwen  waterplanten in de beek zorgen voor opstuwing

Voordelen

  • Geen onnatuurlijke barrières

Kenmerken

  1. Thema Waterkwantiteit
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Landelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater