Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Innovation Expo 2018

Innovation Expo 2018

Innovaties verder brengen, doorbraken realiseren en hiermee bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen waar we in ons land én in de wereld voor staan. Dat is de ambitie van de Innovation Expo 2018 (IE2018). De IE2018 is een staalkaart van de meest actuele en spraakmakende ontwikkelingen die Nederland te bieden heeft. WaterWindow laat online de Nederlandse oplossingen zien die met water te maken hebben en in het teken staan van de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van circulaire economie, energie, water, mobiliteit, gebouwde omgeving, voedsel en de benodigde sleuteltechnologieën.

Met de IE2018 biedt de overheid een podium aan bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden om innovaties voor het voetlicht van een breed nationaal en internationaal publiek te brengen.

Global Challenges, Dutch Solutions

De oplossingen op WaterWindow die in het kader van de Innovation Expo 2018 worden getoond zijn allen Nederlandse oplossingen die niet alleen kansrijk zijn voor Nederland, maar ook voor andere landen. Daarom zijn alle oplossingen binnenkort ook in de Engelse taal te zien.